Hvordan ændrer man vinklen på markisemodel Cleo 5530?

Her er en gennemgang af hvordan du selv kan rette vinklen på din markisemodel Cleo 5530.

Proceduren laves skiftevis i hver side!

1) dækslet løsnes ved de 2 skruer indefra.

2) dæksel tages af.

3) armen aflastes og de 4 skruer løsnes (VIGTIGT, skrues IKKE helt ud, kun løsnes).

4) Markisens vinkel rettes ved at skrue nedefra, samtidig med at man aflaster armen.

5) Når den ønskede vinkel er opnået, strammes de 4 skruer igen.

6) Dækslet sættes på igen og fastspændes med de 2 skruer indefra.

Proceduren gentages, så det gøres i begge sider!