Service og reparation

Serviceaftaler

Jævnlig vedligeholdelse af din solafskærmning er vigtig for levetiden og for en optimal funktion. Vi udfører service på såvel nyere som ældre markiser og solscreens uafhængigt af fabrikat.

Vi anbefaler et årligt servicetjek der omfatter følgende:

  • Motor testes på styreboks og dens stopfunktion kontrolleres
  • Evt. sol- og vindvagt funktionsafprøves
  • Alle tilgængelige skruer efterspændes
  • Alle bevægelige dele smøres og kontrolleres
  • Dugen kontrolleres
  • Solafskærmningens montering kontrolleres
  • Det kontrolleres at markisen sidder vandret
  • Funktionsafprøvning
Home » Service & reparation