Kender du Klimafordelene ved brug af en Viking Markise?

I dag tilbringer vi omkring 90% af vores tid indendørs – derfor er et godt indeklima vigtigere end nogensinde.

Udvendig solafskærmning bidrager markant til at forbedre indeklimaet og er tre gange så effektiv, som indvendig solafskærmning.

Det er ikke bare en gevinst for indeklimaet, det giver også store besparelser på energiforbruget – både i kroner og ører og i CO2-regnskabet.

Symptomer på dårligt indeklima

Hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær, er typiske symptomer på et dårligt indeklima, hvor direkte sollys blænder i øjnene og/eller reflekterer lys på for eksempel pc-skærmene.

Sollyset skaber for høje rumtemperaturer, ofte i et uheldigt samspil med andre varmegivere. De høje temperaturer øger behovet for at ventilere eller nedkøle lokalerne, som belaster energiforbruget unødvendigt.

Hvor varmt må det være?

”Generelt bør temperaturen under normale klima- og arbejdsforhold holdes på 20-22 °C ved stillesiddende arbejde og må ikke overstige 25 °C. Kan denne temperatur ikke holdes, selv ved normale udetemperaturer, bør det undersøges, hvad årsagen hertil kan være.” Sådan står der i Arbejdstilsynets vejledning nr. A.1.12.

Der står også: ”Under særlige klimaforhold, fx hedebølge, må det accepteres, at temperaturen ikke kan holdes under 25 °C i rummet, men det kan da være nødvendigt at træffe foranstaltninger, der sikrer de ansatte bedst muligt mod ubehag og sundhedsfare”. Herunder nævnes flere pauser og lettere påklædning (fx hvis de ansatte har pligt til at bære uniform).

Således giver arbejdsmiljøloven en række retningslinier for, hvordan mankan forholde sig til høje temperaturer på arbejdspladsen, men der findes ikke nogen egentlige regler for, hvornår det er for varmt til at være på arbejde i forbindelse med en hedebølge.

Temperatur opleves individuelt

Selvom Arbejdstilsynet har sat konkrete temperaturer på deres vejledninger, betyder det ikke, at alle oplever temperaturerne ens. Vi er alle forskellige. Derfor vil nogle finde 22 °C behageligt, mens andre vil finde det alt for varmt.