Håndværkerfradrag – bortfalder i år 2018

HUSK at udnyt dit Håndværkerfradrag i 2017 – for det bortfalder i 2018!

Regeringen har netop vedtaget, at dele af Håndværkerfradraget (bl.a. solafskærmning) bortfalder til næste år. Har du brug for assistance ifm. opgørelsen, står Viking Markiser klar til at hjælpe.

En ekstra fordel, når du køber solafskærmning hos Viking Markiser

Du kan udnytte en større andel af håndværkerfradraget, når du handler med Viking Markiser. Vi producerer selv vores markiser, hvilket betyder at arbejdslønnen til fremstillingen af markisen, montage og muligt el-arbejde kan medgå i “håndværkerfradraget”.

Håndværkerfradraget er på 12.000 kr pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværkerydelser. Fradraget kan benyttes af alle personer over 18 år i husstanden, (hvilket betyder, at en familie på 2 voksne og 1 hjemmeboende barn over 18 år, kan fratrække op til 36.000 kr. pr. år).

Som eksempel, vil man typisk kunne fratrække et sted mellem 7.000 kr og 12.000 kr i forbindelse med køb af en privat markise.

BoligJobordning 2016-2017, (Håndværkerfradraget)

Hvad og hvordan skal Håndværkerfradraget opgives til SKAT ifm. køb af solafskærmning? Her er info, råd og vejledning – og har du brug for ekstra hjælp, står Viking Markiser klar med assistance.

BoligJobordningen administreres af SKAT, og du kan finde praktisk information på deres hjemmeside her.

Vi gør opmærksom på, at BoligJobordningen ændres i 2016, sådan at skattefradraget øges, men at det får en grøn profil. Dette er også gældende for 2017. BoligJobordningen er et fradrag, som kort beskrives sådan:

  • Skattefradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet – både ude og inde.
  • Skattefradraget svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften.

Der ydes fradrag for:

  • 6.000 kr. om året pr. person til serviceydelser i hjemmet.
  • 12.000 kr. om året pr. person til håndværksydelser med grønt sigte.

Hvilke ydelser er dækket:

Hvordan skal du skrive på din faktura i forbindelse med arbejde, der er omfattet af BoligJobordningen? Fradraget gælder kun udgifter til arbejdsløn – ikke til materialer. Det er vigtigt, at din faktura overholder de almindelige regler. Den skal blandt andet indeholde dit CVR-nummer, fakturanummer og betalingsinformation. Derudover bør du specificere den del af prisen, der går til arbejdsløn, eksklusiv moms.

God kunderådgivning

Man kan godt forestille sig, at en kunde ønsker så meget af udgiften til et arbejde faktureret som timeløn som muligt. Vi gør opmærksom på, at SKAT sandsynligvis vil foretage stikprøvekontroller i forbindelse med BoligJobordningen, og at en virksomhed kan komme voldsomt i klemme, hvis målestoksforholdet mellem udgifter til hhv. lønninger og materialer (som ikke er fradragsberettiget) på fakturaen ikke er retvisende.