Viking Markiser giver velvære ude og inde

Klimafordele

I dag tilbringer vi omkring 90% af vores tid indendørs. Derfor er et godt indeklima vigtigere end nogensinde.

Udvendig solafskærmning bidrager markant til at forbedre indeklimaet og er tre gange så effektiv, som indvendig solafskærmning. Det er ikke bare en gevinst for indeklimaet, det giver også store besparelser på energiforbruget - både i kroner og ører og i CO2-regnskabet.

 

Symptomer på dårligt indeklima
Hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær, er typiske symptomer på et dårligt indeklima, hvor direkte sollys blænder i øjnene og/eller reflekterer lys på for eksempel pc-skærmene. Sollyset skaber for høje rumtemperaturer, ofte i et uheldigt samspil med andre varmegivere.

De høje temperaturer øger behovet for at ventilere eller nedkøle lokalerne, som belaster energiforbruget unødvendigt.
• Temperaturen må ikke overstige 20-22 grader C ved stillesiddende eller stillestående arbejde
• Temperaturen må generelt ikke overstige 25 grader C